X
تبلیغات
زولا

داستانک های شیشه ای

داستان کوتاه و شعر و ....و مهربانان ،نقد و نظر فراموش نشود
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394

آوار

خواب دیدم رفته بودیم از یک فروشگاه بزرگ که تازه

افتتاح شده بود، حرید کنیم  که یهو آوار عظیمی روی

 سرمون خراب شد ولی همه مون  اون زیر ، تو ی

محوطۀ نسبتا بزرگی زنده مونده بودیم  . نور و هوای

کمی از یه سوراخ کوچک بهمون می رسید . مواد

غذایی و دیگر مایحتاج هم اون زیر پیدا می شد .

ولی هیچکس برای نجات ما نیومد و ما عادت کردیم

 که سالها اون زیر زندگی کنیم . با نگرانی و بهت از

خواب بیدار شدم . شب که مثل بیشتر وقتها خسته

و دلزده از جریان زندگی به خونه برگشتم داشتم

 فکر می کردم انگار اون خواب انعکاس واقعیت های

 زندگی ما بود .